Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně.eu - Veřejná výzva Pro podvedené občany

 Ničeho se neobávejte a ozvěte se na naší emailovou adresu exekutori@atlas.cz , kdy dojde k podání hromadné žaloby a doplnění trestního oznámení, jsou Vás desítky tisíc. Jelikož

tohoto prošetření nebyla doposavad, ze zištných důvodů, schopna Policie ČR, tak se o toto musejí postarat samotní občané, kteří byli poškozeni těmito exekutory. Na výše uvedený e-mail zašlete své konkrétní zkušenosti a dokumenty spojené s exekucí. Jedná se především o doklad „Příkaz k úhradě nákladů exekuce“ případně „Výzva k zaplacení celkové vymáhané částky“. Zde jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé položky a částky spojené s exekucí. Každý kdo obdržel poštou doklady o exekuci a byla mu zde započítána suma za doručení, cestovné a ztrátu času, tak byl exekutorem s největší pravděpodobností okraden. To stejné platí pro všechny, které exekutor-jeho vykonavatel navštívil v jeho bydlišti případně sídle společnosti, kdy toto bylo vzdáleno více jak 100 Km od Plzně – sídla exekutora. Tato nevítaná návštěva byla totiž provedena z nezákonné a utajené pobočky exekutora, kdy o tomto se poškozený

 člověk nemá šanci dozvědět. Kouzlo tohoto podvodu je ale v tom, že tyto zlodějny exekutorům procházejí z důvodu toho, že většinou se nejedná o trestný čin. Trestný čin je to až tehdy, pokud se jedná o sumu vyšší jak 5 000,-Kč. Pokud je tedy jednotlivec okraden exekutorem o 4 999,-Kč, tak se nejedná o trestný čin. Policie toto nemůže prošetřovat a Exekutorská komora ČR ani Ministerstvo spravedlnosti nekomunikují a nic neřeší. Občan je tedy nepostižitelným exekutorem veřejně okraden bez možnosti odvolání. Kdyby byla vůle a chuť orgánů činných v trestním řízení, Exekutorské komory ČR a Ministerstva spravedlnosti, tak by se muselo nahlédnout do veškerého spisového materiálu každého podezřelého exekutora. Tomuto ale vehementně a ze zištných důvodů brání Exekutorská komora ČR, kdy i mezi členy prezídia této komory jsou užívány podobné nezákonné praktiky. Jednotlivec okradený exekutorem není schopen dosáhnout nápravy. Pokud se domníváte, že jste byli podobně poškozeni jiným exekutorem, tak i toto nás zajímá, a ozvěte se.

Jako ohlas na tuto naší veřejnou výzvu máme množství důkazů a svědeckých výpovědí o tom, že těchto doposavad nepostižitelných nekalostí se dopouštějí následující exekutoři:

JUDr.Zdeňěk Zítka
Mgr.Martin Tunkl
JUDr.Miloslav Hauerland
JUDr.Juraj Podkonický
JUDr.Vít Novozámský
JUDr.Vladimír Plášil

V případě samotného prezidenta Exekutorské komory ČR máme také k dispozici rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 31.10.2007, který ve svém nálezu uvádí to, že prezident Exekutorské komory ČR JUDr.Juraj Podkonický jednal svévolně a nezákonně a jeho jednání vybočilo ze zákonného a ústavního rámce.

Dokumentace k nahlédnutí

• Nález Ústavního soudu ČR (*pdf, 990 Kb)