Jdi na obsah Jdi na menu
 


Exekuční svrab,nezajímá nic a krade a krade dál !

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce

zrušení rozhodčího nálezuNaše společnost dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách a nyní tuto skutečnost potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší soud ČR! Jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR.

Díky tomuto průlomovému usnesení Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Navíc zde vzniká možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků, které byly dlužníkům zabaveny v rámci exekučního řízení, které bylo nařízeno na základě neplatného rozhodčího nálezu! V rozhodčím řízení bývají přiznána věřiteli neoprávněně vysoká plnění (dluh navýšen o desítky tisíc korun na neoprávněných pokutách a úrocích). Dluh následně narůstá o další vysoké částky na nákladech exekučního řízení. Nyní se otevírá nevídaná možnost pro tisíce dlužníků v ČR získat všechny tyto peníze zpět! Naše společnost dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách

a nyní tuto skutečnost potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší soud ČR! Jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR.

Zrušení rozhodčího nálezu – jak je to možné

Rozhodčí smlouva, někdy také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je podle verdiktu Nejvyššího soudu ve většině spotřebitelských úvěrových smluv neplatná, „pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel nebo byl vydán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování“.

Již dříve jsme rozhodčí smlouvy či doložky v úvěrových smlouvách (spotřebitelských úvěrových smlouvách, kdy jako zákazník – nepodnikatel vystupuje dlužník na jedné straně a věřitel coby podnikatel na straně druhé – většina běžných úvěrových smluv či smluv o půjčce) našich klientů úspěšně napadli v soudních řízení a následně pak docházelo k zrušení rozhodčího nálezu. Verdikt Nejvyššího soudu ovšem otevírá nové možnosti a důrazně potvrzuje náš správný postup.

Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba, pokud rozhodčí smlouva (doložka) neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak může fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona (popř. menší rozhodčí soudy vzniklé na základě zákona, ty se ovšem většinou nevztahují na běžné spotřebitele).

Zrušení rozhodčího nálezu. Zrušení rozhodčího nálezu. Zrušení rozhodčího nálezu. Zrušení rozhodčího nálezu. 

Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce v jakémkoli stádiu

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu, ale říká, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu. V praxi tak soudy nebudou zpětně automaticky rušit již nařízené či dokonce ukončené exekuce nařízené na základě neplatných rozhodčích nálezů, ale budou očekávat, že je k tomu vyzve dlužník popř. jeho právní zástupce, na základě čehož bude případ přezkoumán a poté dojde ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Při nařízení exekuce by ovšem již nyní měly soudy platnost rozhodčího nálezu zkoumat automaticky, což doposud nemusely.

Zrušení rozhodčího nálezu. Zrušení rozhodčího nálezu. Zrušení rozhodčího nálezu.

Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi

Pokud byl proti Vám vydán (nyní nebo i v minulosti) ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte.

 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mně již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mně stále vedena.
 • Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.

Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již zabavených peněz zpět dlužníkovi!

 
 

18 komentářů u Zrušení rozhodčího nálezu

 
 
 • Šárka Majerová napsal:

  Dobrý den, byla proti mě vedena exekuce na zakladě rozhodčího nálezu, na základě mé žaloby byl rozhodčí nález zrušen jako neplatný a exekuce zastavena. Zaplatila jsem exekutorovi předtím čásktu, ze které mi část vrátil a část ne s tím, že ji už před rozhodnutím soudu zaslal oprávněnému. Oprávněný na moji výzvu na vrácení zaplacené částky na neoprávněnou exekuci odpověděl, že mi nic nevrátí. Odůvodňuje to tím, že sice rozhodčí nález byl zrušen pro neplatnost rozhodčí doložky,ale dluh nezanikl. I když jsem jej neuhradila prý celý a nebudou po mě ji nic požadovat, zapalacené peníze mi nevrátí, protože pohledávka stále trvá. Je tento postup oprávněného správný ? Děkuji za odpověď.

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v okamžiku, kdy je zrušen rozhodčí nález a zrušeno i exekuční řízení, měly by Vám být navráceny všechny finanční prostředky nákladů exekuce i ty, které byly vymoženy exekutorem pro oprávněného. Samotný závazek ovšem nezaniká. Tím pádem pokud existuje závazek, musíte jej i nadále plnit, popř. věřitel může požadovat pokračování v řízení před obecným soudem. Nyní máte prostor pro jednání s věřitelem. Vy byste si měla být vědoma toho, jak vysoký závazek ještě je a zda započítané plnění a následné odpuštění dluhu, je pro Vás výhodné. To my bez bližších znalostí případu nejsme schopni posoudit. Odpuštění plnění zbytku závazku ze strany věřitele ovšem požadujte v písemné podobě.

   S pozdravem

    
    
 • Miloslav K. napsal:

  Vážení,
  obracím se na Vás s prosbou o RADU. dNES 10.3.2015 JSEM MĚL NA DVEŘÍCH DOMU PŘILEPENU vÝZVU OD SOUDNÍ EXEKUTORKY mGR. z. sOBÍŠKOVÉ, ŽE BUDE PROVEDENA EXEKUCE 11-12.3.2015 (OBJEDNÁNA SťEHOVACI SLUŽBA). tATO EXEKUCE SE TÝKÁ MÉHO BRATRA, KTERÝ NA TÉTO ADRESE NEBYDLÍ, ANI NEBYDLEL A NEKÁ TU TRVALÉ BYDLIŠTĚ.
  JAK TÉTO EXEKUCI PŘEDEJÍ A ODVRÁTIT JI. JSME DŮCHODCI A NA BĚHÁNÍ PO SOUDECH NEMÁME PENÍZE ANI NÁLADU A NERVY.
  DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ A RADU

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   pokud se dlužník – povinný na Vaší adrese trvale nezdržoval, nezdržuje a ani u Vás nemá žádný svůj majetek, nemůže soudní exekutor na tomto místě exekuci provádět. Zajistěte si případné svědky, kteří budou moci dosvědčit, že se na Vaší adrese povinný nezdržuje a nemá zde majetek. Napište na exekutorský úřad doporučený dopis s dodejkou, kde vysvětlete, že se na Vaší adrese povinný nikdy nezdržoval, nezdržuje, nemá zde hlášen trvalý pobyt ani přechodné bydliště ani doručovací adresu, nemá zde žádný majetek a dotažte se, o co exekutorský úřad opírá domněnku, že se na Vaší adrese povinný či jeho majetek nachází.

   Exekuce by na Vaší adrese provedena být skutečně neměla. Kdyby se přesto náhodou někdo z exekutorského úřadu objevil a dožadoval se vstupu do Vaší nemovitosti a chtěl provádět mobiliární exekuci, zavolejte Polici ČR, požadujte provedení video záznamu, přizvěte si nezávislého svědka a vyjádřete se jednoznačně ve smyslu, že se ve Vaší nemovitosti nenachází ani povinný ani jeho majetek.

   Vše by mělo být v pořádku, ale pokud by náhodou opravdu nastaly komplikace a exekutorští vykonavatelé Vás začali obtěžovat, obraťte se na nás, poskytli bychom Vám právní pomoc.

   S pozdravem

    
    
 • Marie napsal:

  Dobrý den,chci se zeptat, můj otec dostal před třemí lety exekuci na plat,věděli jsme že exekuce je neoprávěná a tak jsme se soudili. mezi tím mu na plat přišla další exekuce (čekající) teď nám přišlo ze soudu zrušení první exekuce, u zaměstnavatele na účtě je ale částka 140 000kč, my ani účetní nemáme úplně jasno zda peníze připadnou otci nebo čekající exekuci protože peníze byly sráženy za účelem jen té první exekuce a dávno před tím než přišla ta druhá. nikde v zákonech jsme o takovém případu nenašli ani zmínku. děkuji za odpověď

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   rozhodujícím datem pro zahájení provádění exekučních srážek ze mzdy je datum, kdy zaměstnavatel obdrží exekuční příkaz. Finanční prostředky, které jsou na základě exekučního příkazu sraženy a deponovány na účtu zaměstnavatele začne zaměstnavatel zasílat exekutorskému úřadu v okamžiku, kdy nabude právní moci tento exekuční příkaz, na základě kterého jsou srážky ze mzdy prováděny.

   Část finančních prostředků, která byla sražena a deponována na účtu zaměstnavatele ve prospěch (jak píšete) „první neoprávněné exekuce“ může být vyplacena povinnému (Vašemu otci). Druhá část finančních prostředků, která byla sražena po obdržení exekučního příkazu k „druhé exekuci“, musí být vyplacena exekučnímu úřadu, který vede tuto „druhou exekuci“.

   S pozdravem

    
    
 • Petra napsal:

  DOBRÝ DEN,CHCI SE ZEPTAT. dNES MI BYL EXEKUČNĚ ZABLOKOVÁN ÚČET. Jak jsem se u vás dočetla,musím dostat dvojnásobekživotního minima,což je 6820,-,ale jsem samoživitelka a mám dítě,tak kolik bych měla dostávat ještě na něj,resp. kolik bych tedy měla dostávat celkově? Nehledě na to,že od února 2015 budu pobírat 3800,-(částka není přesná). Tak kolik mi budou pak na účtu nechávat? A ještě jeden dotaz,kdybych si našla práci,tak výplatu mi zabaví ještě k tomu asi celou,že ano? Děkuji za odpověď.

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   z exekučně zablokovaného účtu si můžete vybrat dvojnásobek životního minima pouze jednou. K dalším finančním prostředkům, které na účtu máte nebo budete mít, se již nedostanete. Bankovní účet má být zablokován do výše exekučně vymáhané povinnosti. Pokud si najdete zaměstnání, tak exekutor s největší pravděpodobností obešle zaměstnavatele exekučním příkazem k provedení srážky ze mzdy a zaměstnavatel začne provádět zákonné srážky z Vaší mzdy. Vždy Vám však musí zůstat nezabavitelná část Vaší mzdy, jejíž výše můžete vypočítat v kalkulátoru (např. ZDE)

   V každém případě si nechte finanční prostředky zasílat buď na jiný účet, nebo si je nechte vyplácet v hotovosti.

   Na závěr ještě připomínáme, že si můžete zcela zdarma stáhnout na našem webu http://www.inspartner.cz (v pravém horní části) příručku pro dlužníky DLUŽNÍKŮV RÁDCE plnou důležitých a užitečných rad a informací pro dlužníky.

   S pozdravem

    
    
 • Hana napsal:

  Dobrý den.V minulosti jsem si pod finanční tíhou vzala pujčku od společnosti proficredit.pujčka byla na 53 tisíc.kvuli problémum se splátkami byl vydán rozhodří nález a uznání dluhu.Dnes mi přislo oznámení o dluhu která se vysplhal na 340 000.Což se mi zdá už opravdu moc.Mám strach z exekuce.manžel přišel o práci a já jsem na rodiřovské dovolené.Je nějaká šance jak z toho ven?Děkuji

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v případě, že se jedná pouze o tento jeden závazek, řešením by pro Vás mohlo být napadnutí a následné zrušení rozhodčího nálezu. Naše společnost dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách a tuto skutečnost potvrdil svým rozhodnutím i Nejvyšší soud ČR! Jedná se o Rozhodnutí NS 31 Cdo 958/2012 a v originálním znění je ke stažení na webu Nejvyššího soudu ČR. Díky tomuto průlomovému usnesení Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu. Navíc zde vzniká možnost vrácení již exekučně zabavených prostředků, které byly dlužníkům zabaveny v rámci exekučního řízení, které bylo nařízeno na základě neplatného rozhodčího nálezu!

   Abychom mohli posoudit oprávněnost Vašeho nároku a možnosti, které se Vám otevírají, potřebujeme zaslat důkazní materiály, tedy veškerou dokumentaci k Vašemu případu. Budeme potřebovat zaslat (po domluvě emailem, poštou) následující dokumenty: úvěrovou smlouvu, rozhodčí smlouvu (popř. rozhodčí doložku obsaženou v úvěrových/smluvních podmínkách), rozhodčí nález a dokumentaci k exekučnímu řízení, pokud již bylo zahájeno.

   S pozdravem

    
    
 • Monika napsal:

  Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce. Na základě exekuce na 4.500,-Kč mi exekutor zabavil auto. Částku jsem okamžitě uhradila, ale automobil si mám vyzvednout v jeho působišti, což je pro mě dost daleko. Neměl by majetek vrátit na místo odkud bylo odvezeno? Děkuji za odpověď Monika Š.

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   v tomto případě je v právu exekutor a Váš majetek si musíte vyzvednout v místě jeho působiště. Povinnost vrátit zajištěné movité věci v místě kde byly zabaveny se týká pouze případu, kdy došlo k vyškrtnutí věcí ze soupisu nebo vyloučení z exekuce.

   S pozdravem

    
    
 • Šárka Z. napsal:

  Dobrý den,chtěla bych vás poprosit o radu. v listopadu 2012 jsem se provdala za manžela na kterého je vedeno cca 8 exekucí v celkové výši 1.100.000,- o kterých jsem neměla ani tušení do ledna 2014. až když mi začali strhávat část mzdy z titulu manželky vše se provalilo. manžel se 20.2.2014 odstěhoval ze společné domácnosti se všemi svými osobními věci a do dnešního dne nedal o sobě žádnou zprávu. jedná se o dluhy které si manžel udělal v předcházejících manželstvích. napsala jsem již během února 2014 soudnímu exekutorovi krejsovi do brna, že je mi nařízena neoprávněná exekuce což mohu doložit a proto žádám o její pozastavení. do dnešního dne 24.8.2014 mi ale nepřišlo žádné vyjádření a exekuce je mi strhávána stále. Prosím tedy o radu jak postupovat nebo co dělat dál. Připadá mi nelidské jednání chtít peníze po někom kdo s uvedenými dluhy nemá vůbec nic společného,jen se nejspíš zamiloval do nesprávného člověka a ted má za to do konce života platit! děkuji moc za vaši radu nebo pomoc. Šárka Z.

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   tato problematika je poměrně složitá, proto jí budeme věnovat jednu kapitolu v oblasti vybraných témat.

   Máte pravdu v tom, že strháváno ze mzdy, pro dluh Vašeho manžela, který vznikl před uzavřením Vašeho manželství, a který tudíž nespadá do společného jmění manželů (dále jen SJM), Vám být nemá. Tudíž nyní doporučeným dopisem informujte exekutorský úřad (nezapomeňte v dopise uvést č. j. předmětného exekučního řízení) o skutečnosti, že jimi vymáhaný závazek vznikl Vašemu manželovi před vznikem manželství. Nestačí pouze poslat dopis. Vaše tvrzení musíte doložit listinnými důkazy, tedy oddacím listem a dokumentem, kterým prokážete vznik závazku. Odkažte poté na uvedený paragraf občanského soudního řádu a na jeho druhý odstavec. Poté ještě uveďte, že pokud nebude neoprávněná exekuce vedena na Vaši mzdu ukončena a zabavené prostředky nebudou neprodleně navráceny, vyvodíte z toho právní důsledky. Pokud by ani nyní exekutorský úřad nereagoval (do jednoho měsíce od doručení zásilky), napište nám. Exekutorský úřad se musí řídit zákonnými lhůtami, tudíž pokud nebude na Vaše podání reagováno, urgujte exekutorský úřad tak často, dokud Vám neodpoví.

   Dosavadní praxe byla taková, že za dluhy, které vznikly před uzavřením manželství odpovídal pouze dlužník, který tyto závazky vytvořil. Novelizace občanského soudního řádu, dnes vyznívá v neprospěch manžela dlužníka (ustanovení §262a OSŘ viz. níže). Exekutor může pro závazky, které vznikly povinnému před uzavřením manželství postihnout i ten majetek, který spadá do SJM. Soud a soudní exekutor je povinen v průběhu exekučního řízení zjistit, který majetek v SJM by připadl povinnému (dlužnému manželovi), kdyby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Majetek patřící do SJM, který by v případě vypořádání připadl tomu z manželů, který není povinným, pro vydobytí takového dluhu (dluhu, který vznikl před uzavřením manželství, dluh z protiprávního činu jednoho manžela a dluh na výživném) postižen být nemůže. Totéž platí, pokud manžel u dluhu, který sice vznikl za trvání manželství, ale který není součástí SJM, protože vznikl proti jeho vůli a nejedná se o dluhy výše uvedené, bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, svůj nesouhlas projeví vůči věřiteli (§ 732 OZ).

   Ustanovení § 262a OSŘ a hlavně jeho druhý odstavec „chrání“ před tím, aby kvůli závazkům, které vznikly povinnému před uzavřením manželství, byl postižen příjem nebo bankovní účet druhého manžela (příjem a bankovní účet manžela povinného je možné postihnout pouze pro dluhy, které vznikly za trvání manželství a spadají do SJM). Exekutor ovšem mzdu i bankovní účet postihnout exekučním příkazem může. Manžel či manželka povinného poté musí exekutorský úřad upozornit, že je výkonem rozhodnutí (exekucí) postižen i ten majetek, který být postižen nemá. Svá tvrzení musí doložit důkazy (kopie oddacího listu a ideální i dokument prokazující vznik závazku). Důležité je také urgovat exekutorský úřad v případě nečinnosti.

   Zmíněné právní předpisy:

   OSŘ – Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
   OZ – Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový – účinný od 1.1.2014)
   EŘ – Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

   § 262a OSŘ
   (1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
   (2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.

   § 60 EŘ
   Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.

   § 709 NOZ
   1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
   a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
   b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
   c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
   d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
   e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

   S pozdravem

    
    
 • Marcela napsal:

  Hezký den. Mám dotaz, zda rozhodčí nález je pouze u spotřebitelských úvěrů či např. i u české spořitelny apod. peněžních ústavů.
  Děkuji.
  denkeová

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   vždy záleží na konkrétní úvěrové smlouvě či úvěrových podmínkách, zda je v nich obsažena tzv. rozhodčí smlouva. Rozhodčí smlouva je zvláštní dohoda, která umožní vést rozhodčí řízení, založí tedy pravomoc ad hoc rozhodců či stálého rozhodčího soudu rozhodnout majetkové spory vzniklé z tzv. smlouvy hlavní, a to namísto jinak příslušných obecných soudů. Může být učiněna do budoucna ve formě tzv. rozhodčí doložky, nebo pro již existující spor ve formě tzv. smlouvy o rozhodci. Dále může být obsažena přímo ve smlouvě hlavní, případně v závazných vedlejších obchodních podmínkách, vždy však musí být sjednána písemně.

   Naše společnost však dlouhodobě upozorňuje na neplatnost některých rozhodčích smluv či rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrových smlouvách. Touto problematikou se podrobně zabýváme na našich webových stránkách v tématu „Zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce“ (přímý odkaz ZDE).

   S pozdravem

    
    
 • Petra napsal:

  Dobrý den mám dotaz ohledně rozhodčího nálezu. Nevím co mám dělat . přišlo mi oznámení o rozhodčím nálezu a že se mám k tomu vyjádřit. Samozřejmě vinu na tom mám, ale úroky se mi zdají příliš vysoké a pak byla má chyba , že jsem si to nepřečetla, myslím smlouvu, jenže tu mi přivezl kurýr a měla jsem jen vyznačené body kde to mám podepsat a a hned s ní odjel. Mám strach s exekuce.. Prosím dá se i rozhodčí nález splácet ? Děkuji Petrlová

   
   
  • INS partner napsal:

   Dobrý den,

   věřitel na Vás nejspíš podal žalobu o zaplacení dlužné částky a vzhledem k tomu, že jste podepsala rozhodčí smlouvu (popř. v úvěrové smlouvě či úvěrových podmínkách tzv. rozhodčí doložku), tak se nemusí s žalobou obracet na soud, ale může žalobu směřovat k rozhodci. Není možné splácet rozhodčí nález, protože rozhodčí nález je exekuční titul, není to závazek (dluh) sám o sobě. Na splácení závazku se můžete domluvit s věřitelem i přesto, že bude vydán rozhodčí nález. Věřitel Vám ovšem již nemusí vyjít vstříc a může na Vás nechat nařídit exekuci. Věřitelé z pravidla v této situaci už moc jednat nechtějí.

   Nyní je několik možností, jak se k celé záležitosti postavit. Záleží na skutečnosti, zda máte pouze jeden závazek, nebo máte závazků více. Záleží také na tom, zda je rozhodčí smlouva po právní stránce v pořádku a nešla by nějakým způsobem napadnout. Možná půjde napadnout pravomoc rozhodce tuto záležitost rozhodovat. K tomu, abychom Vám mohli objektivně poradit a popř. i pomoci budeme potřebovat znát bližší informace.

   V každém případě doporučujeme bezplatnou konzultaci, protože možností jak nyní můžete postupovat je několik. Nabízíme dlužníkům bezplatnou telefonickou konzultaci (poté je samozřejmě možné sjednat i osobní schůzku). Pokud byste měla zájem, tak nám obratem zašlete tel. kontakt na Vás a vhodný termín (pracovní den od 8:00 do 18:00), kdy bychom Vás mohli kontaktovat. Ve Vámi zvoleném termínu by se s Vámi spojil některý z našich kolegů a prošel s Vámi veškeré podrobnosti. Konzultace je nezávazná a je zdarma.

   S pozdravem

 

Náhledy fotografií ze složky Bez charakterní pakáž