Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak fungují exekuce v Kanadě

 19.6.2014

Pro porovnání jsem připravil kompilaci z různých zdrojů o tom, jak funguje vymáhání dluhů v Kanadě, konkrétně v provincii Ontário, protože tam bydlím. Jiné provincie mohou mít mírně odlišná pravidla, ale podstata zůstává víceméně stejná. Je to místy až úsměvný dokument. A je neuvěřitelné, že to funguje.


Věřitel v Kanadě má několik možností, jak získat od dlužníka své pohledávky. O každé rozhoduje soud. Získat soudní výměr na exekuci nebo obstavení platu není vůbec jednoduché, ani rychlé ani levné, proto se mnohdy doporučuje, aby se věřitel pokusil s dlužníkem nějak domluvit, než věc požene oficiální cestou. Rozhodně se věřiteli nevyplatí vymáhat soudní cestou malé částky.

I po té, co věřitel prokáže u soudu existenci dluhu a získá tzv. Execution Order (exekuční výměr), k jeho naplnění vede dlouhá cesta. Proto také první věta v Návodu pro věřitele jedné právní kanceláře zní takto: Získat u soudu exekuční výměr může znamenat spoustu času, peněz a úsilí. Ale naplnit tento výměr může být dokonce ještě těžší. (Getting an order or judgment from a court can take a lot of time, money and effort. But enforcing your order or judgment can be even more difficult to accomplish.)

Zde je překlad článku Enforcement of a Judgment:

Vynucování soudních rozhodnutí

Ne, nemůžete jít do vězení za to, že jste nezaplatili své dluhy

Placení naháněči

Pokud dlužník buď nemůže, nebo nezaplatí dluh, věřitel má několik možných cest jednání, aby se pokusil prosadit své. Věřitel si může zvolit buď obstavit plat dlužníka, nebo bankovní účet, nebo zabavit nějaké zboží dlužníka na základě exekučního výměru.

Obstavení

Plat nebo bankovní účty lze obstavit, aby se uspokojila pohledávka. Obstavení platu je soudní příkaz, nařizující zaměstnavateli platit na svěřenecký účet soudu určenou část z platu dlužníka. Pokud má dlužník více než jeden příkaz k obstavení, soud je rozešle jeden po druhém. Dlužník nebude překvapen, ale dostane prohlášení od soudu, že věřitel požádal o obstavení, s dobou pro odpověď soudu.

Osud dlužníků však není vytesán do kamene. Mohou požádat soud o snížení částky strhávané z platu a je možné obstavení zastavit, pokud lze doložit, že jsou podnikány kroky k vypořádání se s dluhovými problémy.

Někdy, když získalo pohledávku za dlužníkem více věřitelů, může soud peníze vybrané při každém obstavení rozdělit mezi věřitele, místo aby nároky projednával postupně.

Regulace

Obstavení se řídí řadou regulací, včetně některých, které jisté osoby vyjímají, některých, které vyjímají část mezd, a některých, které chrání zaměstnance před propuštěním, když byly jejich mzdy obstaveny. V rozporu s tím, co někteří exekutoři řekli mým klientům, příjem ze sociálních dávek nebo sociálních pojistných programů, zaměstnanecké pojištění nebo penze mají vyjímku z obstavení (pokud není věřitelem naše vláda). Nicméně po vložení těchto peněz na bankovní účet lze tyto zdroje zabavit.

Provinční zákony specifikují, jaká část platu může být obstavena: vyjímku může mít 70 až 80% hrubé mzdy a tato část může být navýšena, pokud může dlužník soud přesvědčit o její osobní potřebě.

Zaměstnavatel, který dostane příkaz k obstavení, může chtít tohoto zaměstnance propustit, ale jsou tu provinční zákony, které takovému pokusu zabraňují.

Vlastníci domů, kteří zaměstnávají obchodníky pro práci na svých domech, mohou dostat příkaz k obstavení od věřitele a jsou povinni zaslat peníze soudu u těch, kteří mají nezaplacené vykonatelné pohledávky.

K obstavení bankovního účtu lze přistoupit, aby se získaly peníze z účtu dlužníka na uspokojení vykonatelné pohledávky. Rozdílem zde je, že příkaz k obstavení účtu může pro uspokojení pohledávky z dluhu sebrat 100% zůstatku.

Obstavení bankovního účtu je někdy používáno k výběru dluhů od osob, které nemají žádné další prostředky k zaplacení dluhu.

Požadavek třetí strany

Požadavek třetí strany může vydat federální vláda u dluhů vzniklých vůči federální vládě (jako daňové nedoplatky a přeplatky z pracovního pojištění). Požadavek třetí strany je v mnoha ohledech jako obstavení, ale nevyžaduje si soudní příkaz a umožňuje zabavení větší části příjmu. V případě osoby samostatně výdělečně činné lze požadavek třetí strany vydat na bankovní účet takové osoby.

Obstávky rodinného soudu

Kdykoliv nejsou alimenty placeny včas, může rodinný soud vydat příkaz k obstavení platu, nebo obstávku rodinného soudu. To má trvalý účinek, podobně jako požadavek třetí strany. Opět, jde o okolnosti, za kterých může výše obstavené mzdy převyšovat omezení stanovená provinční mzdovou legislativou.

Je možné mít příkaz k obstavení na 50% hrubé mzdy, mínus platby do kanadského penzijního systému, zaměstnanecké pojištění, odborové příspěvky a daně. Pro uplatnění úlev musí člověk podat u soudu námitku a čekat na slyšení. Při slyšení soudce rozhodne, jestli se výše obstavované částky zvýší, nebo ne.

Příkaz k exekuci

Věřitel, který obdržel soudní rozhodnutí, má právo zabavit a prodat určitý majetek dlužníka, aby uspokojil pohledávku. Tomuto procesu se říká exekuce majetku dlužníka. Zabavené zboží musí být dlužníkem vlastněno zcela, bez zástavního práva nebo hypoték. Exekuční zákon každé provincie uvádí u jistého majetku vyjímky, jako u vybavení domácnosti.

Pokud jste žalování, promluvte si dnes s právníkem. Prověřte si to u právnické společnosti ve vaší provincii, ptejte se na právnický doporučující program. V mnoha případech můžete mluvit s právníkem za 10 dolarů. Jak byste se u takové ceny mohli zmýlit?

Exekuce se v Ontáriu řídí zákonem Ontario Execution Act. Samotnou exekuci provádí místní šerif, tedy policie, a může ji provádět jen na majetku dlužníka v jeho okrsku.

Následující movitý majetek je vyňat ze zabavení podle jakéhokoliv soudního příkazu vydaného jakýmkoliv soudem:

 1. Nezbytné a běžné oděvy dlužníka a jeho rodiny nepřesahující předepsanou částku, nebo není-li žádná částka předepsána, hodnotu 5,000 dolarů.
 2. Nábytek domácnosti, nádobí, vybavení, potraviny a paliva, která jsou součástí a tvoří součást trvalého bydliště dlužníka, nepřesahující předepsanou částku, nebo není-li částka předepsána, hodnotu 10,000 dolarů.
 3. V případě je-li dlužníkem někdo jiný, než osoba výlučně obdělávající půdu nebo zabývající se farmařením, nářadí a nástroje a další movitý majetek řádně užívaný dlužníkem v jeho podnikání, profesi nebo povolání, nepřesahující předepsanou částku, nebo, není-li částka předepsána, hodnotu 10,000 dolarů.
 4. V případě osoby zabývající se výlučně obděláváním půdy nebo farmařením chovný dobytek, drůbež, včely, knihy, nástroje a nářadí a další movitý majetek řádně používaný dlužníkem k podnikání, nebo povolání, nepřesahující předepsanou částku, nebo není-li částka předepsána, hodnotu 25,000 dolarů.
 5. V případě osoby zabývající se výlučně obděláváním půdy nebo farmařením osiva dostačující k osetí veškeré obdělávané půdy dané osoby, nepřesahující výměru 100 akrů, vybrané dlužníkem, a čtrnáct bušlů brambor, a kde je konfiskace prováděna v období 1. října až 30. dubna, potraviny a podestýlka nezbytné pro nakrmení a ustájení dobytka a drůbeže, které tvoří vyjímku podle tohoto odstavce až do dalšího 30. dubna.
 6. Motorová vozidla nepřesahující předepsanou výši, nebo není-li výše předepsána, hodnotu 5,000 dolarů.

Obstavení platu

V Ontáriu o obstavení platu (srážkách ze mzdy) rozhoduje opět soudce. Bez soudního rozhodnutí může k obstavení platu přistoupit pouze berní úřad, pokud dlužíte na daních. V každém případě strhávaná částka nesmí překročit 50 % vašeho hrubého příjmu. Je důležité, že věřitel ani berňák vám nesmí sáhnout, ani omezit vyplácení nezaměstnanecké podpory, dávek sociální podpory a důchodu. Zákon vás také chrání před výpovědí, kterou by vám zaměstnavatel snad rád dal poté, co se dozví, že máte exekuci na plat.

A to nejlepší nakonec

Dlužník má dvě možnosti, jak se svého dluhu zbavit a začít znovu, bez ohledu na to, kolik dluží.

– vyhlásit osobní bankrot. K tomu se vrátím v dalším odstavci.

– podat tzv. Návrh na vyrovnání. Dalo by se to také volně přeložit jako Uznání závazku (consumer proposal).

Návrh na vyrovnání

Návrh na vyrovnání podává dlužník. Zajišťuje mu, že si uchová veškerý majetek výměnou za slib postupného splácení dluhu nebo jeho části, ale nejdéle po dobu pěti let. Co za pět let nestačí doplatit, se maže.

V okamžiku, kdy dlužník požádá o Návrh na vyrovnání, je jmenován státem licencovaný administrátor dluhu, který dohlídne, aby vše proběhlo, jak má, je uzavřena písemná dohoda a a dojde k tomu, že

 • většina obstavení jeho platu bude zrušena
 • úroky na dlužnou částku přestanou být počítány
 • vymahači dluhů a věřitelé nesmí už dlužníka dále kontaktovat a vydírat, na to je zákon
 • nehrozí mu ztráta domu nebo bytu, či jiného majetku, jako v případě osobního bankrotu
 • dlužník bude splácet dluh formou snesitelných pravidelných splátek, ale maximálně pět let, co nedoplatí, se maže (!)

Proč by věřitel přistupoval na tak zdánlivě nesmyslný návrh? Protože může být pro něj výhodnější. Závisí na výši dluhu. Věřitel tím ušetří čas, prostředky a energii spojenou se složitým a zdlouhavým procesem získávání soudního výměru a jeho vymáhání.

Osobní bankrot

Osobní bankrot je nejdrastičtější forma zbavení se dluhu. Dlužník může při něm přijít skoro o všechno, ale výsledkem je, že se také zbaví dlužního závazku a může začít znovu. O vyhlášení osobního bankrotu rozhoduje dlužník sám, nikoliv soudce. Probíhá to tak, že vyhledá státem licencovaného správce konkurzní podstaty a oznámí mu svůj úmysl. Ten sepíše veškerý dlužníkův majetek. Majetek rozprodá ve prospěch věřitelů. Dlužník v tomto procesu nemusí přijít o vše, závisí na výši dluhu. Pokud majetek dlužníka převyšuje výši dluhu, je zabavená a rozprodána pouze adekvátní část majetku. Nicméně je-li dluh vysoký, může dlužník přijít o vlastní dům i o úspory v bance a dokonce i o šetření na důchod. Poplatky správci konkurzní podstaty jsou pevně dány a vypočítávají se podle výšky dluhu a výšky majetku dlužníka. Jsou to jen procenta, určitě se nemůže stát, že by převýšily původní dluh, jako je to v ČR.

Věci a majetek, které nesmí být zabaveny:

 • jídlo a topné oleje určené k vytápění domu
 • zdravotní pomůcky
 • oblečení
 • nábytek
 • auto, pokud je na leasing, nebo jeho hodnota nepřesahuje 5650 dolarů
 • dům, pokud z něj dlužník dluží podstatnou část. Většinou se lze se správcem domluvit, že si dům ponechá a bude nadále platit hypotéku
 • pracovní a výrobní nástroje, které potřebuje ke své práci
 • pozemky farmy, její vybavení, nástroje a zvířata
 • šetření na důchod, pokud je v tzv. uzamčeném účtu (důchodové šetření ve firmě, které nelze otevřít před dosažením důchodového věku)

V každém případě při zabavování věci přihlíží správce konkurzní podstaty k jejich hodnotě v porovnání s výškou dluhu. Je nepravděpodobné, že by například zabavil dům v ceně půl milionu, pokud je výška dluhu pouhých 200 tisíc a dlužnou částku lze uspokojit prodáním jiných věcí dlužníka. Tedy ne jako v ČR, kde je normální, že člověk může přijít o majetek v hodnotě pěti milionů pro dluh deseti tisíc korun.

Osobní bankrot trvá 9 měsíců. Po jeho ukončení je proces uzavřen a dlužník je bez dluhů a to bez ohledu na jeho původní výši. Agentury sledující jeho platební pověst si ho ale dobře označí ve svých databázích. Následkem osobního bankrotu nedostane v bance půjčku a nedají mu ani kreditní kartu. Záznam o osobním bankrotu se maže po sedmi létech.

* * *

V celém procesu nakládání s dlužníky v Kanadě je vidět snaha nezničit dlužníka úplně, umožnit mu nový start a nový život a zachovat jeho lidskou důstojnost. Zatímco v Čechistánu je dlužník pomalu, nemilosrdně a perverzně mordován a vycucáván na kost bez časového omezení, jsou mu odepřeny základní lidská práva, je poškozena jeho lidská důstojnost a z dluhové pasti není úniku až do smrti (která je navíc často uspíšená poškozeným zdravím), v Kanadě je dlužníkovi umožněno v rozumném časovém horizontu se oklepat a znovu se postavit na nohy. Jak je možné, že to tam není zneužíváno, nevím. Ale jisté je, že to funguje.

A to ještě jsem vůbec nezmínil situace, kdy člověk v Čechistánu upadne do osidel exekuční mafie neprávem, například za dluhy jeho partnera či rodinných příslušníků či na základě úplně vymyšlených podkladů, nebo kdy vymáhaná částka mnohonásobně přesahuje výšku dluhu, či kdy dlužník schválně není o dluhu informován tak dlouho, dokud dluh nenaroste do obřích částek. Věci, které jsou v Kanadě prostě nemyslitelné. Samozřejmě o zrůdnostech typu fikce doručení se tam nikomu ani nezdá.

O rakovinném přebujení exekucí v Čechistánu svědčí i toto porovnání. V Kanadě jsem za třicet let pobytu neslyšel o nikom, kdo by prošel exekučním řízením. V ČR jsem nepotkal člověka, který by buď nebyl sám obětí exekuce, nebo neznal někoho, kdo jim byl. Jen v loňském roce bylo zahájeno 714 tisíc exekucí a exekuci čelí 969 tisíc fyzických či právnických osob. Považujete za normální, aby exekuci čelil každý desátý občan včetně kojenců a starců?

Vzhledem k počtu exekucí a skutečnosti, že z dluhové pasti, do které lidé upadají následkem exekuce, se mnozí (ne všichni, ale také ne zanedbatelný počet) nikdy nedokážou vyplatit a jsou odsouzeni k živoření v nelidských podmínkách, což často vede k předčasným úmrtím nebo sebevraždám, bych dokonce zvažoval použití slova genocida.

Považuji český exekuční průmysl za to nejzrůdnější, co se tady od tzv. sametové revoluce uchytilo.

www.antiexekuce.estranky.cz

 

Náhledy fotografií ze složky Lumpové a novodobí korzáři